Parknest is een community-initiatief in het hart van Flevopark. We hebben ons toegewijd om een positieve verandering te brengen in onze geliefde buurt. Onze geschiedenis gaat terug tot 28 oktober, toen we het verwaarloosde gebouwtje naast de kinderspeelplaats feestelijk heropenden als Parknest. Dit was een lang gekoesterde wens van velen in de buurt.

Ooit stond dit gebouwtje bekend als het Pannenkoekenhuis, maar het werd in 2010 verkocht door de gemeente. Na verkoop in 2017 werd het gebruikt als Flevor, maar helaas lukte het de uitbater niet… Het gebouwtje stond uiteindelijk jarenlang leeg, wat tot veel vragen en frustraties in de buurt leidde.

Wij, als initiatiefnemers van Parknest, hebben het pand in october heropend (gekraakt). We willen dat dit gebouwtje weer een waardevolle ontmoetingsplek wordt voor de buurt. Niet alleen als een handig servicepunt voor gezinnen die de speelplaats bezoeken, maar ook als een bruisende ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners. Naast activiteiten voor kinderen, streven we ernaar om cultuur te bevorderen. Denk aan kleinschalige muzikale optredens en culturele bijeenkomsten.

Onze vrijwilligers doen hun best om het gebouwtje dagelijks open te houden van 13.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van dinsdag. Momenteel vragen we een vrijwillige bijdrage voor consumpties, zoals koffie en warme chocolademelk.

De toekomst is nog onzeker,  maar we blijven ons inzetten voor onze gemeenschap.

Op dit moment ontvangen wij geen enkele subsidie en draaien wij volledig van uw genereuze donatie en werken we op vrijwillige basis. Alleen daarom kunnen we consumpties betaalbaar houden.

We hopen dat je ons initiatief steunt en dat je deelneemt aan onze activiteiten.

Bezoek onze website en/of facebook pagina regelmatig voor updates over onze evenementen en activiteiten. Samen maken we van Parknest een bijzondere plek in onze buurt.